Hệ thống phân phối

Ngày đăng: 27/12/2018

Hệ thống phân phối NAFOTECH đã có mặt tại toàn bộ 63 tỉnh thành cả nước. Với trên 1500 đại lý lớn nhỏ phân phối các sản phẩm của chúng tôi.

Sản phẩm của NAFOTECH đã có mặt tại 12 Quốc Gia

 

 

Tải ngay chính sách đại lý mới nhất

Bình luận

Các dự án khác

Nhà Xưởng

Nhà Xưởng

Hệ thống phân phối của NAFOTECH đã có mặt tại toàn bộ 63 tỉnh thành cả nước, với trên 1500 đại lý lớn nhỏ phân phối các sản phẩm của chúng tôi.